Bestyrelse

Bestyrelsemedlemmer
File
Mette Lise Djupdræt
Formand
MB
Mads Bendtsen
Næstformand
NP
Niels Prætorius
Kasserer
File
Heidi Lisette Bille
Bestyrelsesmedlem
JK
Jesper Kildevang
Bestyrelsesmedlem
Skriv til formanden