Kontingent 2019/2020

Kontingentsatser for sæsonen 2019/2020 blev vedtaget på generalforsamlingen d. 30. april 2019.

Kontingentet betales forud opdelt i to rater for henholdsvis efterår- og forårssæsonen.  

En sæson er 8½ måneder, og udløber ultimo april. 

I kunstskøjteafdelingen: Ørestad Pingviner vil der blive tale om en ekstra betaling ift maj md., såfremt Københavns kommune vælger at holde hallen åben.

Hvis der er plads på holdet, kan du godt melde dig ind i løbet af en sæson, og kontingentbetaling nedjusteres.

Kontingent 2019/2020 - Ørestad Pingviner

Hold og udstyr   Pris sæson 2019/2020 Pris pr. efterårs-/ forårssæson Pris pr. måned (v. senere indmeldelse)
Indmeldelse i kunstskøjteafdelingen 100 kr.
Pingvin 1
Pingvin 2
Ung pingvin (10-14 år)
Ung motion (15-24 år)
Voksen motion (+25 år)1400 kr.780 og 620 kr.170 kr./md
½ Pingvin hold 
Træning 1. gang pr. uge
1000 kr. 560 og 440 kr. 130 kr./md
Skøjtehold (ekstra istid) 400 kr. 220 og 180 kr. 50 kr./md
Familiehold
400 kr. 220 og 180 kr. 50 kr./md
Skøjteleje 400 kr. 400 kr. og 0* kr.  


* kun hvis du allerede har betalt 400 kr.      
Prisen for skøjteleje
reduceres efter 1. feb. svarende til
100 kr./md, dog betales
minimum 200 kr.
Maj ekstratræning -

Kun hvis Københavns Kommune holder hallen ekstra åbent

Helt hold
½ hold


170 kr.
130 kr.
- -

Kontingent 2019/2020 - Ishockey
Hold og udstyr Pris sæson 2018/2019 Pris pr. forårs-/ efterårssæson
Old Boys 1200 kr. 600 kr.
Motionshockey 1200 kr. 600 kr.

Sæsonen slutter normalt ultimo april, med mindre Københavns kommune udvider åbningstiden i Ørestad Skøjtehal.